מובחר

סיכוני תמ"א -38/1 חיזוק

בפרויקט תמ"א 38/1 – כאשר הבניה מתבצעת על תשתית של בנין ישן, כל האירועיםשצפויים להתרחש מצויים בתחום הציפיות של המבצע ו/או היזם והסיכון להתרחשותםמוטל עליו.את פסק דינו פותח שופט בית משפט השלום בפזמון, שירו של אריק לביא: "זה קורא כשהדרך מתמשכת", וממשיך: "שום דבר לא ידוע, לא שנה לא שבוע", אכן, משב רוח רעננה לפסק … המשך קריאת הפוסט סיכוני תמ"א -38/1 חיזוק

החייאת חברת גוש חלקה לצורך התחדשות עירונית

אין מקום להתנות את החייאת החברה בתשלום מראש של אגרה שנתית בגין השנים שבהן הייתה מחוקה ממרשם החברות ואין מקום להתנות זאת בהגשת דוח שנתי עדכני. בשנותיה הראשונות של המדינה, נבנו מבנים רבים שלא נרשמו במרשמי המקרקעין על-שם הבעלים, אלא נרשמו על-שם חברה, שפעלה כ"חברת גוש חלקה" או כ"חברת בית משותף", כאשר בעלי הזכויות המקוריים … המשך קריאת הפוסט החייאת חברת גוש חלקה לצורך התחדשות עירונית

מכפילי חניה בתמ"א 38

בית המשפט המנהלי בטל החלטת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לאשר מכפילי חניה שתוכננו להבנות בסמוך לדירת העותרים בנימוק של החלטה פוגענית והיעדר גילוי התכנון לעותרים אשר לא נתנו את הסכמתם. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה החליטה לאשר הצבת מכפילי חניה בסמוך למרפסת סלון דירת העותרים כחלק מתנאי היתר בנייה לביצוע פרויקט תמ"א 38 בשני בניינים בעלי … המשך קריאת הפוסט מכפילי חניה בתמ"א 38

רישום קבלנים – ענף ראשי מול ענף משנה

ערר בפני וועדת הערר (בבית המשפט המחוזי) לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969. קבלן אשר לו טענות הראויות להישמע לא נשמע בערר משום שהגיש לבית המשפט חוות דעת מקצועית אשר לדעת השופט היה עליו להקדים ולהגישה בפני הוועדה המקצועית לצד רשם הקבלנים.  מדובר בחברה הרשומה לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות … המשך קריאת הפוסט רישום קבלנים – ענף ראשי מול ענף משנה

תיקון ליקויי בניה ע"י הקבלן המבצע

לקבלן הזכות להזדמנות לבצע תיקון ליקויי בניה כאשר אין הוא חולק על קיומם וביצוע התיקון מבוצע כראוי. התובע הזמין את שירותי הנתבעת - חברה קבלנית לבניית סככה בחצרו. עובדת קיום ליקויים אומתו בחוות דעת מהנדסת בניין שקבעה כי קורות הסככה אינן עומדות בדרישות חוזק ויציבות. חוות דעת שמאי קבעה כי נגרמו נזקים כספיים. נמצא כי … המשך קריאת הפוסט תיקון ליקויי בניה ע"י הקבלן המבצע

תביעת ליקויי בניה – פגמים בהגשתה

תביעה בגין ליקויי בניה נדחתה בשל העדר יריבות בין נציגות הבית המשותף לבין החברה הבונה ובשל חלוף תקופת הבדק והאחריות, ומתן הודעה בכתב אודות הליקויים חמש שנים וחודש לאחר קבלת החזקה בדירות.  תביעה בגין ליקויי בניה בנוגע לשטחים ציבוריים בבניין שנבנה. פניה ראשונה בכתב בגין הליקויים הנטענים נעשתה לאחר חמש שנים וחודש ממועד אכלוס הבניין. … המשך קריאת הפוסט תביעת ליקויי בניה – פגמים בהגשתה

התפטרות עובד בנסיבות של פיטורין

קביעה כי התקיימו יחסי עבודה וכי התפטרות העובד תיראה כפיטורין המזכים את העובד בזכויותיו על פי הדין. התובע עבד כמנהל עבודה באתר בניה של הנתבעת - חברה קבלנית בבעלות בן משפחה. לא סוכם שכר העבודה. העובד קבל על חשבון סך 2,500 ₪ לחודש אך החברה לא הנפיקה לתובע תלושי שכר בכל תקופת העבודה. משהתובע הבין … המשך קריאת הפוסט התפטרות עובד בנסיבות של פיטורין

השבחה בגין מרתפי חניה בתמ"א 38

פטור מהיטל השבחה בתמ"א 38 יחול רק על השבחה הנובעת מהיתר הבניה ולא מזכויות שניתנו אגב "הקלה". שומה מכרעת בהיטל השבחה ניתנה בפרוייקט תמ"א 38/2 בו במקום בניין בן 3 קומות ו-9 דירות אושרו 9 קומות ו- 27 דירות וקומת גג חלקית מעל קומות מרתף הכוללות 28 חניות. נקבעה שומת השבחה בגין הקלה שניתנה עבור … המשך קריאת הפוסט השבחה בגין מרתפי חניה בתמ"א 38

חובת הקבלן לבטיחות בעבודות הבנייה

חובתו של הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות, לתת לעובדיו סביבת עבודה בטוחה, לתת הדרכה לעובדיו ולספק להם אמצעי בטיחות.  מיומנות ונסיון העובד אינם מפחיתים מחובת הקבלן ואינם מייחסים לעובד רשלנות תורמת במקרה של הפרת חובת הבטיחות. עובד חברה קבלנית לשיפוצים נפגע במהלך העבודה כתוצאה מהחלקה מסולם גבוה. העובד הגיש תביעה בגין נזקי גוף נגד החברה … המשך קריאת הפוסט חובת הקבלן לבטיחות בעבודות הבנייה

המפקחת על רישום המקרקעין – ביצוע תמ"א 38/1

בסמכות המפקחת להורות על ביצוע תמ"א 38/1 לפי תביעת 2/3 מבעלי הזכויות בדירות וברכוש המשותף חרף התנגדות המיעוט תוך שמירה על אינטרס ובטחון הדיירים ועל הכדאיות הכלכלית ליזם. רוב של מעל שני שלישים מבעלי הדירות בבית משותף חתם עם יזם לבצע פרויקט של תמ"א 38/1 בו התחייב היזם לבנות עבורם חדרי ממ"ד, מרפסות ומעלית ובתמורה … המשך קריאת הפוסט המפקחת על רישום המקרקעין – ביצוע תמ"א 38/1