חובת הקבלן לבטיחות בעבודות הבנייה

חובתו של הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות, לתת לעובדיו סביבת עבודה בטוחה, לתת הדרכה לעובדיו ולספק להם אמצעי בטיחות.  מיומנות ונסיון העובד אינם מפחיתים מחובת הקבלן ואינם מייחסים לעובד רשלנות תורמת במקרה של הפרת חובת הבטיחות. עובד חברה קבלנית לשיפוצים נפגע במהלך העבודה כתוצאה מהחלקה מסולם גבוה. העובד הגיש תביעה בגין נזקי גוף נגד החברה … המשך קריאת הפוסט חובת הקבלן לבטיחות בעבודות הבנייה

עגורן – האם הצבתו מחייבת היתר בניה?

עגורן הוא כלי הנדסי ארעי שתפקידו לסייע בעבודות בניין להן ניתן היתר בניה. כשאין בהיתר הבניה הוראות לעניין העגורן, הצבתו, ביסוסו וכד', אזי אין לוועדה המקומית סמכות ליתן צו הריסה מינהלי או צו להפסקת העבודה.  הוועדה המקומית לתכנון ובניה (להלן-"הוועדה") הנפיקה לחברה הקבלנית המבצעת (להלן- "החברה") היתר בניה. לבקשת הוועדה הומצאה לה תכנית "לארגון האתר" … המשך קריאת הפוסט עגורן – האם הצבתו מחייבת היתר בניה?

בטיחות בעבודה באתר בניה- עבירות וענישה

הנאשמת, חברה קבלנית לבניין, הואשמה בעקבות ביקור של מפקחי עבודה באתר הבניה (ינואר 2017) והורשעה על פי הודאתה (מאי 2019) בעבירות הבאות על פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל-1970, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988, תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999. הבעלים ומנהל החברה נאשם והורשע בכך שלא נקט אמצעים סבירים ונאותים למניעת העבירות והליקויים … המשך קריאת הפוסט בטיחות בעבודה באתר בניה- עבירות וענישה

אחריות קבלן לבטיחות באתר הבניה

על הקבלן לפקח על אתר הבניה כראוי, לדאוג שיהיה בטיחותי עבור מבקרים, להתריע בפני מפגעים במקום באמצעות שילוט מתאים. הנתבעת, חברה קבלנית, בצעה עבודות ניקיון יסודי של בניין דירות לקראת אכלוסו לרבות בשפיכת מים רבים בחדר המדרגות. התובע, עובד חברת כבלים הגיע לבניין כדי לבצע את מלאכתו בהתקנת תשתיות לויין של מעסיקתו חברת הכבלים. בשעה … המשך קריאת הפוסט אחריות קבלן לבטיחות באתר הבניה

הרשעת מנהל עבודה בעבירות בטיחות בעבודה

לא תבוטל הרשעה בעבירות חמורות על הבטיחות בעבודה. על נותני העבודה להיות חשופים למידע על מי שהורשע בבואם להעסיקו בעתיד.  מנהל עבודה הורה לשניים מעובדיו להעביר ערימת תבניות ברזל האמצעות עגורן צריח שהיה באתר הבניה ולהניחן בשטח סמוך לבור. אחד הפועלים יצא מאזור הבטיחות ועמד ליד הבור והנחה משם את מפעיל העגורן באמצעות מכשיר קשר … המשך קריאת הפוסט הרשעת מנהל עבודה בעבירות בטיחות בעבודה

סיכון עובד בעבודה בגובה

מעביד שמעמיד את עובדו בסיכון שכרוך בעבודה בגובה, מפר למעשה הוראות חובה חקוקה הנוגעות לשיטות העבודה בגובה, כגון הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה). פועל הגיש נגד הנתבע – מעסיקו הקבלן, תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע בעקבות תאונת עבודה שאירעה לו במהלך עבודתו בפירוק טפסנות מגג בגובה של 3 מטרים … המשך קריאת הפוסט סיכון עובד בעבודה בגובה