החייאת חברת גוש חלקה לצורך התחדשות עירונית

אין מקום להתנות את החייאת החברה בתשלום מראש של אגרה שנתית בגין השנים שבהן הייתה מחוקה ממרשם החברות ואין מקום להתנות זאת בהגשת דוח שנתי עדכני. בשנותיה הראשונות של המדינה, נבנו מבנים רבים שלא נרשמו במרשמי המקרקעין על-שם הבעלים, אלא נרשמו על-שם חברה, שפעלה כ"חברת גוש חלקה" או כ"חברת בית משותף", כאשר בעלי הזכויות המקוריים … המשך קריאת הפוסט החייאת חברת גוש חלקה לצורך התחדשות עירונית

המפקחת על רישום המקרקעין – ביצוע תמ"א 38/1

בסמכות המפקחת להורות על ביצוע תמ"א 38/1 לפי תביעת 2/3 מבעלי הזכויות בדירות וברכוש המשותף חרף התנגדות המיעוט תוך שמירה על אינטרס ובטחון הדיירים ועל הכדאיות הכלכלית ליזם. רוב של מעל שני שלישים מבעלי הדירות בבית משותף חתם עם יזם לבצע פרויקט של תמ"א 38/1 בו התחייב היזם לבנות עבורם חדרי ממ"ד, מרפסות ומעלית ובתמורה … המשך קריאת הפוסט המפקחת על רישום המקרקעין – ביצוע תמ"א 38/1

תמ"א 38 הריסה ובניה – תמיכה מול התנגדות

תכנית תמ"א 38 הריסה ובניה תקודם רק בתמיכת 100% של בעלי הזכויות.  בבניין בן שש דירות הגיש יזם בתמיכת בעלי חמש דירות  תכנית שעניינה הריסה ובניה מחדש מכוח תמ"א 38. הועדה המקומית דחתה את התכנית לאחר הפקדתה, לאור התנגדות שהוגשה על-ידי בעלת זכויות בדירה אחת בבית המשותף, המתנגדת לקידום התכנית. בהחלטת הועדה המקומית נקבע שבהתאם … המשך קריאת הפוסט תמ"א 38 הריסה ובניה – תמיכה מול התנגדות

בקשה להיתר בניה על גג בית משותף

בבקשה להיתר  לבנות בגג בית משותף, שהוא רכוש משותף שלא הוצמד לדירת מבקש ההיתר, יש צורך בחתימת כל בעלי הזכויות, חתימת המבקש בלבד אינה מספקת גם אם הוא נמנה על בעלי הזכויות בגג המשותף וגם אם הוא המציא לבעלי הזכויות האחרים את הבקשה ואלו לא הגיבו.   אחד מבעלי הזכויות בבית משותף הגיש בקשה להיתר … המשך קריאת הפוסט בקשה להיתר בניה על גג בית משותף

זכויות בניה נוספות על גג בית משותף

הוצאת חלקים מהרכוש המשותף, כגגות, לתכלית הצמדתם לדירות אינו מקנה זכויות בניה נוספות ובוודאי לא הוספת דירות וקומות ללא הסכמת בעלי הזכויות האחרים.  בהסכמי מכר התחייבה החברה היזמית כלפי רוכשי דירות שלא לבנות על גגות הבניינים ולא להוסיף יחידות דיור נוספות לבניין. החברה פנתה לרישום הבית המשותף, אולם קודם לכן מכרה את גגות הבניינים לאחד … המשך קריאת הפוסט זכויות בניה נוספות על גג בית משותף

הרחבת דירות – בניית ממ"דים בבית משותף קיים

בדיון שהתקיים בפני המפקחת על רישום המקרקעין עלו הסוגיות הבאות: האם עומד לבעלי זכויות בדירות - יוזמי הבנייה הרוב הדרוש לבניית ממ"דים בדירותיהם? האם הם רשאים לבנות את הממ"דים חרף התנגדויות בעלי זכויות אחרים? המפקחת פסקה: הזכות להרחיב דירה אגב מימוש זכויות בניה לצורך בניית ממ"ד מצריכה הסכמת שיעור של בעלי זכויות בשיעור של 60% … המשך קריאת הפוסט הרחבת דירות – בניית ממ"דים בבית משותף קיים

רישום הבית המשותף וזכויות רוכשי דירות 

בתביעה לפיצוי כספי בגין איחור המוכרת ברישום הבית המשותף וזכויות הדיירים בטאבו, כאשר התובעת הראתה מאמץ רציף ובלתי מזניח לביצוע הרישום וכאשר היו נסיבות חיצוניות מעכבות שאינן תלויות במוכרת, המועד החוזי לסיום הרישום הוא מחייב, אך על רוכשי הדירות להוכיח את יסוד הנזק על מנת שתתקבל תביעתם לפיצוי כספי. התובעים - רוכשי דירות בבניין שבנייתו … המשך קריאת הפוסט רישום הבית המשותף וזכויות רוכשי דירות 

בית משותף – רישום דירה וגינה צמודה

רישום גינה צמודה לדירה יבוצע ללא רישום זכויות מעבר בגינה לצד ג', אם הדבר לא נזכר במפורש בחוזה המכר ונספחיו ולא ניתן ללמוד לגביו בבדיקה סבירה של היתר הבניה ונספחיו, הסכם שיתוף, התשריטים המצורפים והרישום במרשם המקרקעין. התובעת רכשה דירה בבית משותף ולה גינה צמודה. בתוך שטח הגינה אמור לעבור שביל הגישה אל סככת בלוני … המשך קריאת הפוסט בית משותף – רישום דירה וגינה צמודה

שטחים המוחרגים מן הרכוש המשותף

מי שעדיין לא הפנים, ומסתבר כי ישנם כאלו לפי החלטות חוזרות של בתי המשפט . סעיף 6 לחוק המכר (דירות) מחייב שבמפרט הטכני יהיה ציון מדוייק של השטחים המוחרגים מן הרכוש המשותף. בפסק דין דעסקינן מדובר ברחבה מרוצפת באמצע חלל חדר מדרגות שנוצרה כתוצאה מתנאי שטח וגבהים שונים כאשר משני צידי הרחבה ישנם מעברים לשתי … המשך קריאת הפוסט שטחים המוחרגים מן הרכוש המשותף

הצמדת גג ליחידה בבית המשותף

האם ניתן להצמיד גג ליחידה בבית המשותף, כאשר בהסכם הרכישה עם עם הקבלן נאמר שהקבלן רשאי להוציא חלקים מן הרכוש המשותף ולהצמידם ליחידה מסויימת, אולם הדבר לא בא לידי ביטוי במפרט שצורף להסכם. רוכשי יחידות אחרות עתרו לבית המשפט על מנת שהגג יירשם כרכוש משותף. בית המשפט המחוזי בירושלים סקר את מעמדו של המפרט על … המשך קריאת הפוסט הצמדת גג ליחידה בבית המשותף