עובד בניין – הגנת שכרו וזכויותיו

 על יחסי עבודה של עובד בניין ומעסיקותיו חברות העוסקות בבנייה חל צו ההרחבה של ההסכם הקיבוצי בענף הבניין ומכוחו יישמרו שכרו וזכויותיו של העובד. הפרת זכויותיו אלו יכול שתהווה עילה ל"הרמת מסך" בין החברות המעסיקות לבין אורגניהן.   התובע, עובד בניין, תבע את מעסיקותיו מן העבר , חברות בניה וכן אורגנים שלהן, לזכויות מתקופת עבודתו בחברות … המשך קריאת הפוסט עובד בניין – הגנת שכרו וזכויותיו

חברת כוח אדם וחברה קבלנית מעסיקות במשותף של עובד זר

בנסיבות של אי העסקת עובד זר באופן אותנטי ולגיטימי אצל חברת כוח האדם, אפשר שחברת כוח האדם והחברה הקבלנית בה עבד העובד בפועל, תיחשבנה כמעסיקות במשותף של עובד הבניין, לרבות לעניין חובת פירעון שכרו וזכויותיו הסוציאליות של העובד. בין חברת כוח אדם לבין חברה קבלנית מבצעת נחתם (2/2014) הסכם לאספקת שירותי כוח אדם לפיו תספק … המשך קריאת הפוסט חברת כוח אדם וחברה קבלנית מעסיקות במשותף של עובד זר

סמכות בית הדין לעבודה בתביעות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

תביעה המוגשת על ידי הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל נגד מעסיק בענף הבניה בגין דמי טיפול ארגוני, הינה בסמכותו העניינית של בית הדין לעבודה. הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל ("הקרן"), הגישה נגד חברות כוח אדם בענף הבניה והתשתיות תביעות לתשלום לקרן בגין דמי טיפול ארגוני, כמתחייב מההסכם הקיבוצי שנחתם בענף, בין הגוף היציג … המשך קריאת הפוסט סמכות בית הדין לעבודה בתביעות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

צו הרחבה להסכם קיבוצי – קריטריונים לתחולה

הסיווג הענפי של עסק ייעשה בעיקר בהסתמך על הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המבחן הינו של המעסיק לעניין עיקר עיסוקו ולאו דווקא עבודתו של העובד. פסק דין של בית הדין לעבודה ממנו נדון בנושא תחולת צו ההרחבה. מדובר במעסיק שלו מפעל שעיסוקו בתחום התקנת מערכות כיבוי אש ותברואה. המעסיק אינו … המשך קריאת הפוסט צו הרחבה להסכם קיבוצי – קריטריונים לתחולה

וועדה פריטטית תחילה !

מן הראוי לעכב את ההליכים בתובענה בפני בית הדין עד למיצוי הליכי השיפוט הפנימיים הקבועים בהסכם הקיבוצי בענף הבניין מיום 29.06.15. התובע, עובד בנין פלסטיני, הגיש כנגד הנתבעת, חברה קבלנית, תביעה לתשלום זכויות שונות מכוח החוק ו/או ההסכם הקיבוצי הכללי בענף הבניין, ובין היתר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, הפרשי שכר ענפי, פדיון חופשה שנתית, דמי … המשך קריאת הפוסט וועדה פריטטית תחילה !