מובחר

סיכוני תמ"א -38/1 חיזוק

בפרויקט תמ"א 38/1 – כאשר הבניה מתבצעת על תשתית של בנין ישן, כל האירועיםשצפויים להתרחש מצויים בתחום הציפיות של המבצע ו/או היזם והסיכון להתרחשותםמוטל עליו.את פסק דינו פותח שופט בית משפט השלום בפזמון, שירו של אריק לביא: "זה קורא כשהדרך מתמשכת", וממשיך: "שום דבר לא ידוע, לא שנה לא שבוע", אכן, משב רוח רעננה לפסק … המשך קריאת הפוסט סיכוני תמ"א -38/1 חיזוק

תביעת ליקויי בניה – פגמים בהגשתה

תביעה בגין ליקויי בניה נדחתה בשל העדר יריבות בין נציגות הבית המשותף לבין החברה הבונה ובשל חלוף תקופת הבדק והאחריות, ומתן הודעה בכתב אודות הליקויים חמש שנים וחודש לאחר קבלת החזקה בדירות.  תביעה בגין ליקויי בניה בנוגע לשטחים ציבוריים בבניין שנבנה. פניה ראשונה בכתב בגין הליקויים הנטענים נעשתה לאחר חמש שנים וחודש ממועד אכלוס הבניין. … המשך קריאת הפוסט תביעת ליקויי בניה – פגמים בהגשתה

פיצויים בגין איחור במסירת דירה

חוזה שינויים בדירה צריך לכלול טבלה המפרטת את השינויים והנוקבת במשך העיכוב המשוער במסירת הדירה בגין כל שינוי. עיכובים עקב נסיבות שאינן בשליטת המוכר תיבחנה בראייה אובייקטיבית ועל הקבלן להוכיח קשר בין הנסיבות לבין העיכוב. הסכם וויתור של הקונה בעקבות קבלת פיצוי מוקטן מחמת העיכוב אינו חוקי.  תביעה בבית משפט השלום בגין איחור במסירת דירה … המשך קריאת הפוסט פיצויים בגין איחור במסירת דירה

שמאות ליקויי בניה

שמאי המקרקעין אינו חייב להיות מהנדס אזרחי בהכשרתו. התובעים רכשו דירת גן עם חצר צמודה גדולה, לפני קבלת היתר הבניה,  ושלמו את תמורתה במחיר גבוה המבטא את מיוחדותה של הדירה. במהלך הבניה התגלה לתובעים כי בחצר הצמודה מוקמו 5 שוחות ביוב מרכזיות המפריעות לנראות ולשימוש בחצר באופן תמידי וגורמות לירידת ערך משמעותית, לצמצום שטח החצר … המשך קריאת הפוסט שמאות ליקויי בניה

איחור במסירת דירה מקבלן לרוכש

קבלן יפצה רוכש דירה בשל איחור במסירת דירה לפי הוראות סעיף 5א לחוק המכר (דירות) הגוברות על התניות בחוזה המכר. החברה הקבלנית מוכרת הדירה – הנתבעת מסרה את החזקה בדירה לרוכש- התובע חמישה חודשים ו 22 ימים לאחר מועד המסירה החוזי. דמי שכירות של דירה דומה בגודל ובמיקום הם 5,000 ₪. התובע הגיש תביעה כספית … המשך קריאת הפוסט איחור במסירת דירה מקבלן לרוכש

סמכות שיפוט ייחודית בחוזה מכר דירה – האם סעיף מקפח ?

  סעיף סמכות שיפוט ייחודית בחוזה מכר דירה בוטל מחמת היותו  סעיף מקפח בחוזה אחיד. חברה יזמית מכרה דירות בפרויקט באילת. בין החברה לבין הרוכשים התגלעה מחלוקת כספית בגין ליקויי בניה ותביעה בגין זאת הוגשה לבית משפט השלום בעיר אילת.  החברה, כנתבעת, בקשה להעביר את הדיון לבית משפט השלום באשדוד, לאור סעיף סמכות שיפוט ייחודית … המשך קריאת הפוסט סמכות שיפוט ייחודית בחוזה מכר דירה – האם סעיף מקפח ?

מחיר למשתכן – פירעון תשלומי הרוכשים

היות רוכשי הדירה רוכשים במסגרת "תכנית למשתכן" על בסיס מצבם הסוציו-אקונומי, סייע בידם לקבל אורכה לתיקון הפרה יסודית של הסכם המכר ולפרוע באיחור רב את תשלומי תמורת הדירה. רוכשי הדירה - הנתבעים, הוכרו ע"י משרד השיכון, בהתאם למצבם הסוציו-אקונומי, כזכאים להשתתף בפרוייקט "מחיר למשתכן". במסגרת זו הם רכשו דירה מהחברה היזמית – התובעת. הנתבעים אחרו … המשך קריאת הפוסט מחיר למשתכן – פירעון תשלומי הרוכשים

זכויות בניה נוספות על גג בית משותף

הוצאת חלקים מהרכוש המשותף, כגגות, לתכלית הצמדתם לדירות אינו מקנה זכויות בניה נוספות ובוודאי לא הוספת דירות וקומות ללא הסכמת בעלי הזכויות האחרים.  בהסכמי מכר התחייבה החברה היזמית כלפי רוכשי דירות שלא לבנות על גגות הבניינים ולא להוסיף יחידות דיור נוספות לבניין. החברה פנתה לרישום הבית המשותף, אולם קודם לכן מכרה את גגות הבניינים לאחד … המשך קריאת הפוסט זכויות בניה נוספות על גג בית משותף

ליקויי בניה ואיחור במסירת הדירה

לחברה היזמית הזכות לבצע את תיקוני אי ההתאמות וליקויי הבניה. אולם בקיום סחבת בביצוע ואי ביצוע נאות תאבד את זכותה זו ותחויב בעלות הביצוע ואף בפיצוי בגין האיחור במסירת הדירה ובגין דיור חלוף לתקופת ביצוע התיקונים. תביעה כספית בגין ליקויים ואי התאמות בדירת התובעים שנרכשה מהנתבעות- חברות יזמיות. בית המשפט מינה מהנדס מומחה מטעמו לבדיקת … המשך קריאת הפוסט ליקויי בניה ואיחור במסירת הדירה

אי רישום זכויות בדירה מחמת אי פירעון מלוא התמורה

לקבלן מוכר דירה זכות עיכבון על רישום הזכויות בדירה ע"ש הרוכש בלשכת רישום המקרקעין כדי סכום יתרת התמורה הבלתי נפרעת, גם אם הרוכש קבל הפטר מחובותיו בהליכי פשיטת רגל. רוכש דירה מחברה קבלנית קבל את החזקה בדירה. השיקים שנתן לפירעון יתרת תמורת הדירה חזרו בלא שכובדו ע"י הבנק. החברה פתחה נגד הרוכש תיק בהוצאה לפועל … המשך קריאת הפוסט אי רישום זכויות בדירה מחמת אי פירעון מלוא התמורה