הפרת התחייבות בנק למתן ליווי בנקאי

כאשר נוצרה התקשרות מחייבת בין הבנק לחברה קבלנית למתן ליווי בנקאי לפרויקט בניה וההתקשרות הופרה שלא כדין על ידי הבנק, ניתן לראות את הבנק כמי שסיכל את אפשרות הקמת הפרויקט ולחייבו בנזקי החברה. בנק למסחר בע"מ (בפירוק) תבע חברת בניה וערבים לה בגין אשראים שהעמיד להם לרכישת הקרקע בפרויקט בניה ולתשלומים לעיריית תל אביב. הנתבעים … המשך קריאת הפוסט הפרת התחייבות בנק למתן ליווי בנקאי

רוכשי דירות מתוחכמים לא יזכו להגנה גורפת

רוכשי דירות מתוחכמים לא יזכו להגנה גורפת הכותרת הנ"ל מיוחסת לפסק דינו של בית משפט השלום בחיפה לפיו: יש להפריד בין שתי קטגוריות של רוכשי דירות, האחת- רוכשים שאין באפשרותם לבצע הערכה עצמית של סיכוני ההשקעה בפרוייקט, הם נסמכים על מידע שמקורו בחברות הבניה ובבנקים אשר מלווים פיננסית את הפרויקט, השנייה- רוכשים מתוחכמים שלהם יכולת … המשך קריאת הפוסט רוכשי דירות מתוחכמים לא יזכו להגנה גורפת

פקיעת ערבות לפי חוק המכר (דירות)

רוכשי דירה שביטלו הסכם רכישה בפרויקט שלווה על ידי בנק מלווה ובאמצעות כספם המוחזר מהסכם זה רכשו מאותו הקבלן דירה בפרויקט שלא היה לו ליווי בנקאי, לא יוכלו לדרוש מימוש הערבות הבנקאית שהוציא הבנק. זוהי סאגה בשלוש ערכאות משפטיות: הרוכשים חתמו על הסכם לרכישת דירה מהחברה הקבלנית, הפקידו סכום כסף לחשבון הליווי של הפרויקט בבנק … המשך קריאת הפוסט פקיעת ערבות לפי חוק המכר (דירות)

המשך בניית פרוייקט בניה המשועבד לבנק המלווה

הבנק המלווה (אדנים) עתר למימוש אגרות חוב והמחאת זכויות רשומה בקשר לליווי פרויקט בניה המשועבד לבנק. עורכי הדין כונסי הנכסים הגישו תוכנית פעולה להשלמת הפרויקט ובקשה לאישור הסכם עם הקבלן, החייב עצמו, להשלמת הפרויקט. 10 מהדיירים הסכימו למהלך ושניים התנגדו. המתנגדים טענו להתנהלות בלתי ראויה של כונסי הנכסים תוך הפרת מושכלות יסוד של הליכי כינוס … המשך קריאת הפוסט המשך בניית פרוייקט בניה המשועבד לבנק המלווה