תיקון ליקויי בניה ע"י הקבלן המבצע

לקבלן הזכות להזדמנות לבצע תיקון ליקויי בניה כאשר אין הוא חולק על קיומם וביצוע התיקון מבוצע כראוי. התובע הזמין את שירותי הנתבעת - חברה קבלנית לבניית סככה בחצרו. עובדת קיום ליקויים אומתו בחוות דעת מהנדסת בניין שקבעה כי קורות הסככה אינן עומדות בדרישות חוזק ויציבות. חוות דעת שמאי קבעה כי נגרמו נזקים כספיים. נמצא כי … המשך קריאת הפוסט תיקון ליקויי בניה ע"י הקבלן המבצע

תביעת ליקויי בניה – פגמים בהגשתה

תביעה בגין ליקויי בניה נדחתה בשל העדר יריבות בין נציגות הבית המשותף לבין החברה הבונה ובשל חלוף תקופת הבדק והאחריות, ומתן הודעה בכתב אודות הליקויים חמש שנים וחודש לאחר קבלת החזקה בדירות.  תביעה בגין ליקויי בניה בנוגע לשטחים ציבוריים בבניין שנבנה. פניה ראשונה בכתב בגין הליקויים הנטענים נעשתה לאחר חמש שנים וחודש ממועד אכלוס הבניין. … המשך קריאת הפוסט תביעת ליקויי בניה – פגמים בהגשתה

פיצויים בגין ליקויי בניה

ליקויי נזילות ורטיבות הינן מן החמורים בליקויי הבניה ומצדיקים חיוב בפיצויים בגין עוגמת נפש. אי ציון ליקוי בפרוטוקול מסירת דירה אינו מונע לטעון לאחר מכן לקיום הליקוי.  תביעה לפיצויים בגין ליקויי בניה בדירה אותה רכשו התובעים מהנתבעת – חברה קבלנית. ליקויי הבניה התבטאו בנזילות ופגמים באיטום ובריצוף. הנתבעת מסתמכת על מסמך אישור מסירת הדירה לתובעים. … המשך קריאת הפוסט פיצויים בגין ליקויי בניה

שמאות ליקויי בניה

שמאי המקרקעין אינו חייב להיות מהנדס אזרחי בהכשרתו. התובעים רכשו דירת גן עם חצר צמודה גדולה, לפני קבלת היתר הבניה,  ושלמו את תמורתה במחיר גבוה המבטא את מיוחדותה של הדירה. במהלך הבניה התגלה לתובעים כי בחצר הצמודה מוקמו 5 שוחות ביוב מרכזיות המפריעות לנראות ולשימוש בחצר באופן תמידי וגורמות לירידת ערך משמעותית, לצמצום שטח החצר … המשך קריאת הפוסט שמאות ליקויי בניה

יחסי מזמין עבודה וקבלן שיפוצים

קבלן המבצע עבור מזמין עבודה עבודות שיפוץ ובניה בהיקף נרחב- ביצועי וכספי, על פי תכנית וכתב כמויות מטעם מהנדס בנין, ייחשב בד"כ (כפוף לראיות) כנותן שירותי קבלנות.    מזמיני העבודה, בני זוג- התובעים, שכרו את שירותיו של הנתבע, כקבלן שאמור היה לבצע עבודות שיפוצים ובניין אגף נוסף בביתם, כנגד תמורה כספית בת מאות אלפי שקלים, … המשך קריאת הפוסט יחסי מזמין עבודה וקבלן שיפוצים

ליקויי בניה בבית

בית המשפט חייב חברה מבצעת בפיצוי בגין ליקויי בניה שתוקנו ע"י רוכשי הבית וכן בפיצוי בגין ירידת ערך בניגוד לדעת מומחה מטעם בית המשפט. רוכשי בית, התובעים, טענו כי מיד עם כניסתם לבית התגלו ליקויים. הממצאים נרשמו בפרוטוקול המסירה, אלא שהחברה הקבלנית המבצעת, הנתבעת,  סירבה לבצע את התיקונים והפנתה אותם אל קבלני המשנה לביצוע התיקונים. … המשך קריאת הפוסט ליקויי בניה בבית

ליקויי בניה בדירה חדשה שנמסרה לרוכשיה

 חוות דעת מקצועית של מומחה מטעם בית המשפט לעניין ליקויי בניה היא נקודת המוצא לדיון והיא עדיפה על חוות דעת מטעם הצדדים.  סביר שליקויי בניה בדירה חדשה שנמסרה לרוכשיה הינם באחריות החברות היזמית והמבצעת.  התובעים הגישו תביעה בגין ליקויי בניה – ליקויי איטום ורטיבות בדירה שרכשו, ליקוי בחיבור מזגן בממ"ד, נגד הנתבעות - החברה היזמית … המשך קריאת הפוסט ליקויי בניה בדירה חדשה שנמסרה לרוכשיה

סמכות שיפוט ייחודית בחוזה מכר דירה – האם סעיף מקפח ?

  סעיף סמכות שיפוט ייחודית בחוזה מכר דירה בוטל מחמת היותו  סעיף מקפח בחוזה אחיד. חברה יזמית מכרה דירות בפרויקט באילת. בין החברה לבין הרוכשים התגלעה מחלוקת כספית בגין ליקויי בניה ותביעה בגין זאת הוגשה לבית משפט השלום בעיר אילת.  החברה, כנתבעת, בקשה להעביר את הדיון לבית משפט השלום באשדוד, לאור סעיף סמכות שיפוט ייחודית … המשך קריאת הפוסט סמכות שיפוט ייחודית בחוזה מכר דירה – האם סעיף מקפח ?

אחריות חברת ניהול ופיקוח

באין התייחסות מפורשת בחוזה, תהא פרשנות הנובעת מהנסיבות. לא תוטל אחריות לתיקון ליקויי עבודה בפרויקט על חברת ניהול ופיקוח מקום שהנסיבות הצביעו על כך שהחברה פעלה במקצועיות בסמכות ובתום לב.  בית המשפט נדרש לסכסוך בין מפרסם המכרז לביצוע עבודות תשתית עבור עיריית תל אביב- רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), לבין חברת הניהול והפיקוח שנבחרה על ידה … המשך קריאת הפוסט אחריות חברת ניהול ופיקוח

ליקויי בניה ואיחור במסירת הדירה

לחברה היזמית הזכות לבצע את תיקוני אי ההתאמות וליקויי הבניה. אולם בקיום סחבת בביצוע ואי ביצוע נאות תאבד את זכותה זו ותחויב בעלות הביצוע ואף בפיצוי בגין האיחור במסירת הדירה ובגין דיור חלוף לתקופת ביצוע התיקונים. תביעה כספית בגין ליקויים ואי התאמות בדירת התובעים שנרכשה מהנתבעות- חברות יזמיות. בית המשפט מינה מהנדס מומחה מטעמו לבדיקת … המשך קריאת הפוסט ליקויי בניה ואיחור במסירת הדירה