הבטחת פעילות מסחרית בקניון

עצם הגדרת המבנה כ"קניון", אינו מהווה מקור להטלת חובות על בעל הקניון כלפי בעל חנות בקניון, בכל הנוגע לשימוש בחנות. "קניון" אינו מונח משפטי אשר נושא עמו זכויות וחובות החלות על בעליו, אלא תיאור פיזי של אופי המבנה .  לכן אין חובה על בעל קניון להבטיח את הפעילות המסחרית שבו. הסדרת קניון פעיל צריכה שתיעשה … המשך קריאת הפוסט הבטחת פעילות מסחרית בקניון

קומה בקניון מסחרי ללא היתר בניה, טופס 4 ואישור כיבוי אש

היעדרם של היתר בניה, טופס 4 ואישור כיבוי אש, הריהם הסיבה לאי קבלת רישיון עסק ולכן באפשרות שוכר שטח בקניון מסחרי לבטל את הסכם השכירות ולקבל מהמשכיר את שווי השקעותיו במושכר. פסק הדין המובא להלן, מהווה תמרור אזהרה ליזמים המחזיקים בבניינים מסחריים מניבים. התובעת – שוכרת של מושכר בקומה בקניון מסחרי אשר בבעלותה של חברה … המשך קריאת הפוסט קומה בקניון מסחרי ללא היתר בניה, טופס 4 ואישור כיבוי אש