מחיר למשתכן – פירעון תשלומי הרוכשים

היות רוכשי הדירה רוכשים במסגרת "תכנית למשתכן" על בסיס מצבם הסוציו-אקונומי, סייע בידם לקבל אורכה לתיקון הפרה יסודית של הסכם המכר ולפרוע באיחור רב את תשלומי תמורת הדירה. רוכשי הדירה - הנתבעים, הוכרו ע"י משרד השיכון, בהתאם למצבם הסוציו-אקונומי, כזכאים להשתתף בפרוייקט "מחיר למשתכן". במסגרת זו הם רכשו דירה מהחברה היזמית – התובעת. הנתבעים אחרו … המשך קריאת הפוסט מחיר למשתכן – פירעון תשלומי הרוכשים