יחוס תמורה ממכירת מקרקעין הכוללים דירת מגורים (חישוב ליניארי מוטב)  וזכויות בניה נוספות (חישוב רגיל מש"ח)

הסכם שיתוף שנערך בסמוך ועובר למכירה לא יתמוך בייחוס תמורה למוכרים  שלא לפי הבעלות הרשומה שכן תכליתו הינה הפחת המס. ערר בפני ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963 בבית המשפט המחוזי. העוררים- שלושה בעלי זכויות במקרקעין העלו את סוגיית ייחוס התמורה ממכירת מקרקעין הכוללים דירת מגורים וזכויות בניה נוספות בגין דירת המגורים … המשך קריאת הפוסט יחוס תמורה ממכירת מקרקעין הכוללים דירת מגורים (חישוב ליניארי מוטב)  וזכויות בניה נוספות (חישוב רגיל מש"ח)

מס רכישה –צירוף כל התמורות בגין הרכישה

מס רכישה ישולם בגין תמורת רכישה שכל מרכיביה צורפו לה. פיצול תמורות יתכן בבחינת כל הסכם רכישה לגופו. העוררת, חברה יזמית לבניה, רכשה מכונס הנכסים של חברת בניה, זכויות במקרקעין כאשר בסכום התמורה נכלל לטענת העוררת, גם סכום שנועד לשפות את החברה המוכרת שבכינוס עבור הוצאות ששולמו על ידה לביצוע עבודות פיתוח, אף שטרם בוצעו … המשך קריאת הפוסט מס רכישה –צירוף כל התמורות בגין הרכישה

חיוב היטל השבחה בבקשה להיתר בניה לאיחוד דירות

מתן היתר בניה לאיחוד דירות מכוח תכנית 3440 אינו מהווה אירוע מס עצמאי או השבחה כהגדרתה בתוספת השלישית. לא ניתן להטיל את ההשבחה על מבקשי ההיתר שלא היו הבעלים במקרקעין במועד תחילת תקפה של התכנית. תב"ע ת"א מס' 3440 עניינה "הסדרת שטחי בניה בעת איחוד דירות". התבקש היתר בניה לאיחוד שתי דירות לדירה אחת.  מבקשי … המשך קריאת הפוסט חיוב היטל השבחה בבקשה להיתר בניה לאיחוד דירות

דירת מגורים שאינה שמישה-הכרתה לצרכי מיסוי מקרקעין

נכס המיועד למגורים, גם אם אינו משמש למגורים וזקוק לשיפוץ, יוכר כ"דירת מגורים" לצרכי מיסוי מקרקעין. נכס, דירה ששמשה בעבר שנים רבות למגורים, נטושה ומוזנחת, נמכרה והמוכרת הגישה בקשה לפטור מתשלום מס שבח במכירת דירת מגורים.  ("פטור 4 שנים" לפני תיקון החוק). הבקשה נדחתה ע"י  מנהל מיסוי מקרקעין שקבע שהדירה ננטשה וניזוקה, קבלה פטור מארנונה … המשך קריאת הפוסט דירת מגורים שאינה שמישה-הכרתה לצרכי מיסוי מקרקעין

מכולות באתר בניה – חיוב בארנונה עירונית

מכולות בתוך אתר הבניה המשמשות לצרכי האתר כמשרדים, מחסנים ומגורי שומר, מצמיחות תועלת כלכלית למחזיק, לפיכך יחויבו בארנונה כללית תחת הסיווג "תעשייה ומלאכה. מספר מכולות באתר בניה שימשו כמשרדים של מנהל הפרויקט, מנהל העבודה, ומנהל מקצועי, לאחסון כלי עבודה ומכולה אחת שמשה למגורי שומר האתר. עירית תל אביב השיתה על החברה הקבלנית – המערערת – … המשך קריאת הפוסט מכולות באתר בניה – חיוב בארנונה עירונית

קבוצת רוכשים – מס רכישה

מתי ייקבע כי קבוצת רכישה רוכשת יחידות דיור מוגמרות ולא רק את ערך הקרקע ותשלם מס רכישה בהתאם ? אין די בכך שתכלית ההתארגנות היא בניית דירות עבור חברי הקבוצה אלא נדרש קיומו של "גורם מארגן", שבאמצעותו פועלת הקבוצה. בפני וועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין שבבית המשפט המחוזי בחיפה התבררה הסוגיה מתי יראו ברכישת … המשך קריאת הפוסט קבוצת רוכשים – מס רכישה