הריסת בניין – האחריות לנזק לבניין סמוך

קבלן הריסת בניין חייב בבירור מוקדם של תנאי היתר ההריסה ושל תנאי הביצוע בשטח, בסיור מקדים באתר ההריסה, ביידוע הדיירים בבתים הסמוכים אודות ביצוע עבודות ההריסה ומועד תחילתן ובאיטום ומיגון הדירות בבתים הסמוכים. הוא מחולל הנסיבות לנזק האפשרי וחובת הפיצוי בגין נזקים תחול עליו. מזמין העבודה אשר התקשר עם קבלן הריסות מומחה בתחומו, כקבלן עצמאי, … המשך קריאת הפוסט הריסת בניין – האחריות לנזק לבניין סמוך