התפטרות עובד בנסיבות של פיטורין

קביעה כי התקיימו יחסי עבודה וכי התפטרות העובד תיראה כפיטורין המזכים את העובד בזכויותיו על פי הדין. התובע עבד כמנהל עבודה באתר בניה של הנתבעת - חברה קבלנית בבעלות בן משפחה. לא סוכם שכר העבודה. העובד קבל על חשבון סך 2,500 ₪ לחודש אך החברה לא הנפיקה לתובע תלושי שכר בכל תקופת העבודה. משהתובע הבין … המשך קריאת הפוסט התפטרות עובד בנסיבות של פיטורין

חובת הקבלן לבטיחות בעבודות הבנייה

חובתו של הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות, לתת לעובדיו סביבת עבודה בטוחה, לתת הדרכה לעובדיו ולספק להם אמצעי בטיחות.  מיומנות ונסיון העובד אינם מפחיתים מחובת הקבלן ואינם מייחסים לעובד רשלנות תורמת במקרה של הפרת חובת הבטיחות. עובד חברה קבלנית לשיפוצים נפגע במהלך העבודה כתוצאה מהחלקה מסולם גבוה. העובד הגיש תביעה בגין נזקי גוף נגד החברה … המשך קריאת הפוסט חובת הקבלן לבטיחות בעבודות הבנייה

עובד בניין – הגנת שכרו וזכויותיו

 על יחסי עבודה של עובד בניין ומעסיקותיו חברות העוסקות בבנייה חל צו ההרחבה של ההסכם הקיבוצי בענף הבניין ומכוחו יישמרו שכרו וזכויותיו של העובד. הפרת זכויותיו אלו יכול שתהווה עילה ל"הרמת מסך" בין החברות המעסיקות לבין אורגניהן.   התובע, עובד בניין, תבע את מעסיקותיו מן העבר , חברות בניה וכן אורגנים שלהן, לזכויות מתקופת עבודתו בחברות … המשך קריאת הפוסט עובד בניין – הגנת שכרו וזכויותיו

עובדים זרים – העסקה שלא כדין

ביה"ד זיכה את הנאשמות מעבירות של העסקת עובדים זרים שלא כדין וללא ביטוח רפואי באתר בניה מחמת הספק. חברה קבלנית מבצעת, הנאשמת, הואשמה בהעסקת עובדים זרים שלא כדין ובהעסקת עובדים ללא ביטוח רפואי לפי חוק עובדים זרים. בעלת החברה הואשמה בעבירה של הפרת אחריות נושאת משרה לפי החוק. החברה עסקה בעבודות גמר, כאשר בביקורת של … המשך קריאת הפוסט עובדים זרים – העסקה שלא כדין

הרשעת מנהל עבודה בעבירות בטיחות בעבודה

לא תבוטל הרשעה בעבירות חמורות על הבטיחות בעבודה. על נותני העבודה להיות חשופים למידע על מי שהורשע בבואם להעסיקו בעתיד.  מנהל עבודה הורה לשניים מעובדיו להעביר ערימת תבניות ברזל האמצעות עגורן צריח שהיה באתר הבניה ולהניחן בשטח סמוך לבור. אחד הפועלים יצא מאזור הבטיחות ועמד ליד הבור והנחה משם את מפעיל העגורן באמצעות מכשיר קשר … המשך קריאת הפוסט הרשעת מנהל עבודה בעבירות בטיחות בעבודה

חברת כוח אדם וחברה קבלנית מעסיקות במשותף של עובד זר

בנסיבות של אי העסקת עובד זר באופן אותנטי ולגיטימי אצל חברת כוח האדם, אפשר שחברת כוח האדם והחברה הקבלנית בה עבד העובד בפועל, תיחשבנה כמעסיקות במשותף של עובד הבניין, לרבות לעניין חובת פירעון שכרו וזכויותיו הסוציאליות של העובד. בין חברת כוח אדם לבין חברה קבלנית מבצעת נחתם (2/2014) הסכם לאספקת שירותי כוח אדם לפיו תספק … המשך קריאת הפוסט חברת כוח אדם וחברה קבלנית מעסיקות במשותף של עובד זר

העסקת עובד זר ללא היתר – על מי חובת הראיה?

באתר בניה בו מצויים מספר קבלנים בו זמנית, חובת הראיה על העסקת עובד זר שלא כדין ע"י אחד מהקבלנים באתר מוטלת על המאשימה. החברה הקבלנית {ומנהלה} (– הנאשמים) – בצעה עבודות בניה באתר בניה כאשר בביקורת של פקחי רשות ההגירה באתר הבניה מצאו עובד זר שאינו אזרח או תושב ישראל. בגין כך הגישה הרשות כתב … המשך קריאת הפוסט העסקת עובד זר ללא היתר – על מי חובת הראיה?

סמכות בית הדין לעבודה בתביעות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

תביעה המוגשת על ידי הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל נגד מעסיק בענף הבניה בגין דמי טיפול ארגוני, הינה בסמכותו העניינית של בית הדין לעבודה. הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל ("הקרן"), הגישה נגד חברות כוח אדם בענף הבניה והתשתיות תביעות לתשלום לקרן בגין דמי טיפול ארגוני, כמתחייב מההסכם הקיבוצי שנחתם בענף, בין הגוף היציג … המשך קריאת הפוסט סמכות בית הדין לעבודה בתביעות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

צו הרחבה להסכם קיבוצי – קריטריונים לתחולה

הסיווג הענפי של עסק ייעשה בעיקר בהסתמך על הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המבחן הינו של המעסיק לעניין עיקר עיסוקו ולאו דווקא עבודתו של העובד. פסק דין של בית הדין לעבודה ממנו נדון בנושא תחולת צו ההרחבה. מדובר במעסיק שלו מפעל שעיסוקו בתחום התקנת מערכות כיבוי אש ותברואה. המעסיק אינו … המשך קריאת הפוסט צו הרחבה להסכם קיבוצי – קריטריונים לתחולה

וועדה פריטטית תחילה !

מן הראוי לעכב את ההליכים בתובענה בפני בית הדין עד למיצוי הליכי השיפוט הפנימיים הקבועים בהסכם הקיבוצי בענף הבניין מיום 29.06.15. התובע, עובד בנין פלסטיני, הגיש כנגד הנתבעת, חברה קבלנית, תביעה לתשלום זכויות שונות מכוח החוק ו/או ההסכם הקיבוצי הכללי בענף הבניין, ובין היתר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, הפרשי שכר ענפי, פדיון חופשה שנתית, דמי … המשך קריאת הפוסט וועדה פריטטית תחילה !