הפרת התחייבות בהסכם קומבינציה לשטח דירה

אי עמידה בהתחייבות לבניית דירה בשטח מסוים במקום דירה שנהרסה, מזכה בפיצוי בגין הפרשי השטח, גם עם ערך הדירה החדשה עולה על זו שנהרסה. בעלים של דירה, התובעים, התקשרו (ביחד עם בעלי דירות נוספים) בהסכם עם חברה יזמית להריסת הבניין ולבניית בניין חדש. היזם התחייב לבעלי הדירה לבנות עבורם דירת גג הכוללת חדר על הגג … המשך קריאת הפוסט הפרת התחייבות בהסכם קומבינציה לשטח דירה

חוזה עיסקת קומבינציה

1. עיסקת קומבינציה הינה עיסקה שלמה שאינה ניתנת להפרדה לחלקים וכך הוא חוזה הקומבינציה הכולל מערכת תניות אחת! 2. "קבלת היתר בניה" משמעו היתר בניה ולא היתר חפירה! בבית המשפט המחוזי התבררה עתירת חברה יזמית להצהיר כי הודעת ביטול חלקי ששלחה למשיב – בעל המקרקעין, נעשתה כדין. מדובר בעיסקת קומבינציה לפיו מוכר הבעלים (ביחד עם … המשך קריאת הפוסט חוזה עיסקת קומבינציה

אי התאמה בשל פער בגובה דירה (?)

אי התאמה בגובה דירה רגילה – ממוצעת , בשל פער של 5 ס"מ שנבנתה על פי הסכם קומבינציה שנחתם לפני הגשת בקשה להיתר בניה, אינה מסוג אי התאמה מהותית. במפרט הטכני של הבניין המיועד להקמה במסגרת הסכם הקומבינציה נקבע כי גובה הדירות יהא 2.65 מ'. בתוכנית שצורפה לבקשה להיתר הבניה סומן גובה הדירות – 2.60 … המשך קריאת הפוסט אי התאמה בשל פער בגובה דירה (?)

אי הוצאת היתר בניה עפ"י הסכם קומבינציה

אי הוצאת היתר בניה על ידי קבלן על פי הסכם קומבינציה, בהיעדר ראיות לכך שהמחדל אינו תלוי בקבלן, מהווה הפרה יסודית של הסכם הקומבינציה. הסכם הקומבינציה נחתם בחודש אוקטובר 2005, כאשר בחלוף כמעט 5 שנים ממועד החתימה, לא הוצא עדיין היתר בניה ולא הוחל בבנייה. כיוון שכך, הודיעו בעלי הקרקע על ביטול ההסכם ופנו לבית … המשך קריאת הפוסט אי הוצאת היתר בניה עפ"י הסכם קומבינציה

מועדי רכישה בעסקות קומבינציה

בית המשפט העליון נדרש במסגרת דיון נוסף לסוגית חבות במס שבח במכירת דירות תמורה אשר התקבלו אצל בעלים של המקרקעין במסגרת עסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי. א. רקע שני סוגי עסקאות קומבינציה לענין שאלת סכום מס השבח בו חב הבעלים בגין העסקה: הסוג הראשון: מכר מלא, מורכב משתי עסקאות מכר מקרקעין: הבעלים מוכר את מלוא … המשך קריאת הפוסט מועדי רכישה בעסקות קומבינציה

כתב ויתור במסירת דירות בעיסקת קומבינציה

במסגרת עיסקת קומבינציה שנעשתה בין התובעות – בעלות הקרקע, לבין הנתבעת – חברה קבלנית, לבניית בית משותף, התחייבה הנתבעת לבנות ולמסור עבור התובעת שלוש דירות. בבית משפט השלום התבררה תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ואיחור במסירת החזקה בדירות לתובעות. שני הצדדים הציגו חוות דעת מומחים, אלא שבית המשפט מינה בהסכמת הצדדים (מי יעז להתנגד) מומחה … המשך קריאת הפוסט כתב ויתור במסירת דירות בעיסקת קומבינציה