פגמים בערבויות בנקאיות במכרזים

העדר שימת לב לטעויות סופר ופגמים בערבויות בנקאיות הנראים טכניים (לכאורה?) עלול לגרום למפח נפש ולאובדן הצעה שהוגשה במכרז. שני מקרים הפעם: בערבות בנקאית, במקום " 50,000 ₪" הדפיס הבנק " 50,000 n " וכמובן, המציעה הזוכה טענה כי מדובר בטעות קולמוס ובפגם טכני מובהק. בית המשפט קבע כי הערבות הבנקאית אשר נקבה בסכום של … המשך קריאת הפוסט פגמים בערבויות בנקאיות במכרזים

פגם בערבות בנקאית

במאמר קודם הצגנו בפני הקורא את פסק דינו של בית המשפט העליון מחודש אפריל ש"ז בו מצא מקום "לטהר את השרץ" (כלשונו) ולאשר הצעת מציעים במכרזים, גם כאשר נפל פגם טכני בכתב הערבות. כתב הערבות הוכשר למרות ששם המציעה היה שונה, שם זה כלל בתוכו את שם החברה במלואה תוך הוספת תוספת לשמה. בית המשפט … המשך קריאת הפוסט פגם בערבות בנקאית

שאלת כשרות פגם בערבות בנקאית במכרז

מינהל מקרקעי ישראל פרסם מכרז לבניית יחידות דיור. שתי חברות בניה הגישו הצעה משותפת אשר זכתה במכרז. הוגשה עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים ולאחר מכן הוגש ערעור לבית המשפט העליון לפסילת ההצעה הזוכה עקב הפגמים הנטענים הבאים: אי ציון שמה של אחת מהחברות המציעות בכתב הערבות הבנקאית, הבדל בין שם החברה בהצעה ובין שמה בכתב … המשך קריאת הפוסט שאלת כשרות פגם בערבות בנקאית במכרז