שאלת חיוב בעלי זכויות לחתום על חוזי פינוי בינוי מפורטים

התחייבויות צדדיים לחוזה פינוי בינוי, שניתנו במסמך ראשוני שנחתם בין יזם לבעלי זכויות, על בסיס סקיצות ראשוניות, יכול שיותאמו במסמך ההתחייבות המפורט למצב החדש על פי תכניות הגשה עדכניות, לרבות בהגדלת שטחי הדירות החלופיות של בעלי הזכויות. בית המשפט עשוי להגיע לכלל פרשנות זו אם הצדדים לא התייחסו לסיטואציה כזו במסמך הראשוני. הנתבעים, בעלי זכויות … המשך קריאת הפוסט שאלת חיוב בעלי זכויות לחתום על חוזי פינוי בינוי מפורטים

פינוי בינוי – אחריות בנזיקין של "בעל דירה מסרב"

על מי שתובע "בעל דירה מסרב" מוטל הנטל להקים תשתית ראייתית להוכחת - כדאיות כלכלית בפרויקט פינוי בינוי, קיום רוב מיוחס מבין בעלי דירות במקבץ לביצוע הפרויקט וקיום קשר סיבתי בין הסירוב לבין הנזק הנתבע. בעלי דירה מסרבים לחתום עם היזם משני נימוקים: 1. לא מתקיים רוב מיוחס מבין מקבץ בעלי הדירות לפינוי ובינוי. 2. … המשך קריאת הפוסט פינוי בינוי – אחריות בנזיקין של "בעל דירה מסרב"

פינוי בינוי – שיעור פיצוי בגין פינוי

לא ניתן לקבל טענה לפיה דייר שמסכים להתפנות מיידית יזכה לאופציה המטיבה בצורה של דיור חליף ואילו דייר העומד על זכויותיו יזכה לאופציה המיטיבה פחות בדמות של פיצוי כספי. המכרז : פינוי בינוי – שכונת הארגזים בת"א, מחייב מתן פיצויים למתפנים על ידי הזוכה, שלא יפחת מהעמדת דיור חליף (110 מ"ר לפחות) או פיצוי כיסוי … המשך קריאת הפוסט פינוי בינוי – שיעור פיצוי בגין פינוי

הגשת תכנית מתוקנת – האם נחוצה הפקדה מחודשת?

תכנית "פינוי בינוי" לבניית 3 מבנים בני 9- 12 קומות ובהם 150 דירות במקום מצב קיים של מבנים נמוכים בני 54 דירות – נדחתה על ידי הועדה המחוזית לתכנון ולבנין של מחוז המרכז. היזמים הגישו תכנית מתוקנת לבניית 3 מבנים בני 7 קומות ובהם 120 דירות, תכנית שהניחה את דעתם של מתנגדי התכנית המקורית – … המשך קריאת הפוסט הגשת תכנית מתוקנת – האם נחוצה הפקדה מחודשת?

הגשת תכנית מתוקנת – האם נחוצה הפקדה מחודשת?

תכנית "פינוי בינוי" לבניית 3 מבנים בני 9- - 12 קומות ובהם 150 דירות במקום מבנים נמוכים בני 54 דירות – נדחתה על ידי הועדה המחוזית לתכנון ולבנין של מחוז המרכז. היזמים הגישו תכנית מתוקנת לבניית 3 מבנים בני 7 קומות ובהם 120 דירות, תכנית שהניחה את דעתם של מתנגדי התכנית המקורית – הרשות המקומית … המשך קריאת הפוסט הגשת תכנית מתוקנת – האם נחוצה הפקדה מחודשת?