חיוב בהשתתפות בהוצאות פרצלציה

הוצאות שהוציא בעל זכויות בגין הליך ביצוע פרצלציה במגרש המשותף לו ולבעלי זכויות אחרים השביחו את המקרקעין ולכן על האחרים להשתתף ולשלם לו את חלקם היחסי בהוצאות, מכוח עילת עשיית עושר ולא במשפט. התובע יזם וביצע את הליך החלוקה מחדש של המגרש לחלקות, מאחר שחפץ להעביר את זכויותיו לצד שלישי ואף רשם את הזכויות בחלקות … המשך קריאת הפוסט חיוב בהשתתפות בהוצאות פרצלציה