עגורן – האם הצבתו מחייבת היתר בניה?

עגורן הוא כלי הנדסי ארעי שתפקידו לסייע בעבודות בניין להן ניתן היתר בניה. כשאין בהיתר הבניה הוראות לעניין העגורן, הצבתו, ביסוסו וכד', אזי אין לוועדה המקומית סמכות ליתן צו הריסה מינהלי או צו להפסקת העבודה.  הוועדה המקומית לתכנון ובניה (להלן-"הוועדה") הנפיקה לחברה הקבלנית המבצעת (להלן- "החברה") היתר בניה. לבקשת הוועדה הומצאה לה תכנית "לארגון האתר" … המשך קריאת הפוסט עגורן – האם הצבתו מחייבת היתר בניה?

ציוד מכני הנדסי – תוצאות השבתתו

השבתת צמ"ה מעל ל-5 שנים, גם באופן של השבתה מנהלית במשרד התחבורה, מעבירה אותו לסטטוס של "ציוד שהתיישן" והתוצאה היא שהרישום של הצמ"ה בספרי משרד התחבורה מבוטל ללא אפשרות של חידוש רישיונו. עגורן צריח, ככל צמ"ה, חייב ברישום כציוד השייך לבעלים בספרי רשם ציוד מכני הנדסי במשרד התחבורה. במקרה הנדון הציוד היה רשום כחוק, אלא … המשך קריאת הפוסט ציוד מכני הנדסי – תוצאות השבתתו