קבוצת רכישה היא הקבלן של הפרויקט

"קבוצת רכישה" היא הקבלן של הפרויקט האחראית לשאת בכל עלויות הבנייה. אם נוצרו עלויות נוספות – אם בשל עיכובים בקבלת היתר הבנייה, אם בשל שינויים הנובעים מהיתר הבנייה או מתוכניות בנייה, אם בשל עלויות בנייה נוספות – על "קבוצת הרכישה" לשאת בהם. ה"יועצים", בהם משרד לשמאות ויעוץ כלכלי וחברה שארגנה את הקבוצה והתחייבה להיות "יועצת … המשך קריאת הפוסט קבוצת רכישה היא הקבלן של הפרויקט

קבוצת רוכשים – מס רכישה

מתי ייקבע כי קבוצת רכישה רוכשת יחידות דיור מוגמרות ולא רק את ערך הקרקע ותשלם מס רכישה בהתאם ? אין די בכך שתכלית ההתארגנות היא בניית דירות עבור חברי הקבוצה אלא נדרש קיומו של "גורם מארגן", שבאמצעותו פועלת הקבוצה. בפני וועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין שבבית המשפט המחוזי בחיפה התבררה הסוגיה מתי יראו ברכישת … המשך קריאת הפוסט קבוצת רוכשים – מס רכישה

חילופי בעלים בקבוצת רכישה – מס רכישה

לצרכי מס רכישה יראו רכישה באמצעות קבוצת רכישה כרכישה של מוצר מוגמר – דירת מגורים, גם אם קיים פיצול בין חוזה רכישת המקרקעין לבין הזמנת שירותי הבניה. לכן, הצטרפות, גם מאוחרת, לקבוצת רכישה כמוה כרכישת דירת מגורים מושלמת לעניין מס הרכישה. דיון בפני וועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963, (להלן – "החוק"), … המשך קריאת הפוסט חילופי בעלים בקבוצת רכישה – מס רכישה

מיסוי מארגן קבוצת רכישה

מנהל מיסוי מקרקעין רחובות ערער על החלטת וועדת ערר מס שבח כי אין למסות חברה מארגנת קבוצות רכישה בגין רכישה ומכירה של זכות במקרקעין. המארגנת גיבשה קבוצת משתכנים במטרה להגיש הצעה לרכישת זכויות החכירה במיתחם (לא מגרש בודד). לאחר הזכייה נחתמו בין המינהל לבין כל אחד מהמשתכנים חוזה פיתוח ל- 3 שנים והסכם חכירה ל- … המשך קריאת הפוסט מיסוי מארגן קבוצת רכישה

איחור במסירת דירה

תנאי בחוזה המאפשר מסירת דירה באיחור, כמו גם הפיצוי המוסכם לעניין זה, לא נועדו למצב של הפסקת בניה יזומה ממושכת המונעת משיקולי רווח וכדאיות כלכלית של החברה הקבלנית. הדירות בשני בניינים נמסרו מהחברה הקבלנית לחברי קבוצת רכישה באיחור ניכר מהמוסכם כאשר האיחור נבע בעיקרו מהחלטה של החברה לקדם תוכנית להוספת שתי קומות בכל אחד מהבניינים, … המשך קריאת הפוסט איחור במסירת דירה

קבוצת רכישה – עיסקה מלאכותית לענין מס שבח

הרוכשים הצהירו כי רכשו זכויות בחלקים ממגרש בראשון לציון. מנהל מיסוי מקרקעין רחובות בחן את מהות העיסקה ונסיבותיה, את מערכת ההסכמים וראיות נוספות וקבע כי עסקינן ברכישת דירות מגורים מיזמים שבנו על אותו מגרש. בחרתי להרחיב בתיאור מעשיהם ועדויותיהם של הצדדים לעסקה. מערכת ההסכמים של הרוכשים, שהוקעה כמלאכותית, בוצעה כדלקמן: הרוכשים חתמו על הסכם ראשון … המשך קריאת הפוסט קבוצת רכישה – עיסקה מלאכותית לענין מס שבח