אחריות חברת ניהול ופיקוח

באין התייחסות מפורשת בחוזה, תהא פרשנות הנובעת מהנסיבות. לא תוטל אחריות לתיקון ליקויי עבודה בפרויקט על חברת ניהול ופיקוח מקום שהנסיבות הצביעו על כך שהחברה פעלה במקצועיות בסמכות ובתום לב.  בית המשפט נדרש לסכסוך בין מפרסם המכרז לביצוע עבודות תשתית עבור עיריית תל אביב- רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), לבין חברת הניהול והפיקוח שנבחרה על ידה … המשך קריאת הפוסט אחריות חברת ניהול ופיקוח

המינהל, המשתכן והחברה המשכנת שביניהם

במקרה של העברת זכויות המנוהלות ע"י חברה משכנת והרשומות ברשות מקרקעי ישראל ובנסיבות של העלמה של החברה המשכנת, על הרשות לפעול כפי הנוהל שהיא עצמה קבעה ביחס להעברת הזכויות בנכסים ולבצע בפועל את העברת ורישום הזכויות. ההליך הנוהג לפיו "חברה משכנת" מפנה בחתימתה את רוכש הזכויות בדירה אל רשות מקרקעי ישראל (להלן – "רמ"י") כדי … המשך קריאת הפוסט המינהל, המשתכן והחברה המשכנת שביניהם

דירה בחזקת הקבלן – חובת תשלום דמי וועד הבית

חברה שחתמה על חוזה פיתוח עם רמ"י ומחזיקה בדירה נחשבת כבעלים של דירה לצורך חיוב בדמי וועד הבית. חברה קבלנית השלימה את בנייתו של בית, מכרה ומסרה חזקה בדירות אך נותרו בחזקתה ארבע דירות. מדובר בבניין על קרקע רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) כאשר החברה חתמה רק על חוזה פיתוח עם רמ"י. טרם נרשם בית משותף. … המשך קריאת הפוסט דירה בחזקת הקבלן – חובת תשלום דמי וועד הבית

מס רכישה במימוש אופציה לרכישת במקרקעין

מימוש זכות חכירה על פי אופציה תיראה כרכישת זכות במקרקעין החייבת במס רכישה, בנסיבות בהן הרוכש היה חופשי להחליט אם לממש את זכות האופציה אם לאו! חברה קבלנית חתמה בשנת 1982 על חוזה חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל לגבי מקרקעין לתקופה של 49 שנים המסתיימת בשנת 2009 כאשר החוזה כולל אופציה לחידוש חכירה לתקופה נוספת … המשך קריאת הפוסט מס רכישה במימוש אופציה לרכישת במקרקעין

מיהו החוכר לדורות שחב בהיטל השבחה?

• האם החוכר לדורות שחב בהיטל השבחה הוא רק מי שחותם על חוזה חכירה ? • האם הכוונה גם למי שזכאי לחתום על חוזה חכירה ? • האם ייחשב חוכר לדורות כל מי שיש לראותו מבחינה עניינית כמי שחב בהיטל ההשבחה מבחינת אופי  זכויותיו בקרקע לרבות התחייבויותיו החוזיות כלפי הבעלים ? חברה קבלנית זכתה בשנת … המשך קריאת הפוסט מיהו החוכר לדורות שחב בהיטל השבחה?

תיאום פסול בין מציעים במכרז

נימוק מינהל מקרקעי ישראל (מ.מ.י) לפיו הוא פוסל מציע במכרז בשל חשד בדבר תיאום פסול בין שני מציעים הינה טענה חריגה ומעוררת סקרנות. הפרשה נחשפה בפסק דינו של בית המשפט העליון שניתן בחודש אפריל זה ואשר גולל את קורותיו של מכרז לחתימה על חוזה פיתוח אשר בעקבותיו יחתם חוזה חכירה לדורות. על פי תנאי המכרז, … המשך קריאת הפוסט תיאום פסול בין מציעים במכרז

שאלת כשרות פגם בערבות בנקאית במכרז

מינהל מקרקעי ישראל פרסם מכרז לבניית יחידות דיור. שתי חברות בניה הגישו הצעה משותפת אשר זכתה במכרז. הוגשה עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים ולאחר מכן הוגש ערעור לבית המשפט העליון לפסילת ההצעה הזוכה עקב הפגמים הנטענים הבאים: אי ציון שמה של אחת מהחברות המציעות בכתב הערבות הבנקאית, הבדל בין שם החברה בהצעה ובין שמה בכתב … המשך קריאת הפוסט שאלת כשרות פגם בערבות בנקאית במכרז