"התחלת הקמת בניין" – פרשנות הביטוי

לצורך מתן הקלה בהתאם לחוק התכנון והבניה – הוראת שעה, סעיף 151(ב3)(1), הביטוי "התחלת הקמת הבניין" פירושו התחלת בניית קומות המגורים.  בניית יסודות הבניית וקומות החניות הן "הכנה" לבניית יחידות המגורים. הוראת שעה בסעיף 151(ב3)(1) לחוק התכנון והבניה קובעת, שתוספת לשטח כולל, המותר לבניה בתחום מגרש המיועד למגורים בתכנית שאישרה וועדה מחוזית לפני יום תחילת … המשך קריאת הפוסט "התחלת הקמת בניין" – פרשנות הביטוי

תכנית שיפור אופי רובע הבורסה ר"ג – האם כוללת עסקי חשפנות ?

הפרשנות הראויה לתכניות החלות על מתחם הבורסה היא כי הן אינן כוללות אפשרות לנהל במקום עסקי מין כלשהם, לרבות עסק של חשפנות לצורך גירוי מיני. בפני שופטת של בית המשפט המנהלי "הורמה להנחתה" סוגיית קיום מועדוני חשפנות "לגירוי מיני" במקום של שינוי אופי הרובע של הבורסה ברמת גן. השופטת כללה בפסק דינה פירוט נרחב של … המשך קריאת הפוסט תכנית שיפור אופי רובע הבורסה ר"ג – האם כוללת עסקי חשפנות ?