שמאות מכריעה הגבוהה משמאות הוועדה המקומית

השמאי המכריע שמונה בהתאם לחוק התכנון והבניה, מוסמך לקבוע שומת היטל השבחה בסכום גבוה יותר מזה שדרשה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, (שנקבע ע"י שמאי הוועדה). הוועדה המקומית מוסמכת לגבות רק את היטל ההשבחה, בהתאם לשומת השמאי המכריע. ערעור בפני בית המשפט המינהלי, על החלטת וועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה, בשאלה: האם לשמאי המכריע יש סמכות … המשך קריאת הפוסט שמאות מכריעה הגבוהה משמאות הוועדה המקומית

התערבות ועדת ערר בהחלטות שמאי מכריע

היקף התערבות ועדת הערר המחוזית בקביעתו של שמאי מכריע מצומצם למקרים בהם שוכנעה הוועדה כי נפלו טעויות מהותיות או דופי חמור בשומה המכרעת. טענת העוררים היתה כי השמאי המכריע טעה טעות מהותית בקביעת השווי הקודם של המקרקעין, בקובעו כי הייעוד במצב התכנוני הקודם היה חקלאי, כאשר למעשה מדובר בקרקע המיועדת למעשה להפעלת מרכז לוגיסטי בהתאם … המשך קריאת הפוסט התערבות ועדת ערר בהחלטות שמאי מכריע