חיוב בדמי תיווך בהיעדר הסכם תיווך נוכח "זעקת ההגינות"

זכאות מתווך לדמי חיוב מחייבת חתימת הצדדים על הסכם תיווך בכתב. אולם בבחינת בסיס עובדתי ומשפטי הולמים, ניתן לאפשר חיוב בדמי תיווך גם בלא קיום דרישת הכתב. מתווך מוסמך במקרקעין תבע בבית משפט לתביעות קטנות רוכש בניין שנרכשה בתיווכו הפעיל. לאחר מכן תיווך המתווך השכרת חנות בבניין. לא נחתם הסכם תיווך כנדרש בחוק המתווכים, אלא … המשך קריאת הפוסט חיוב בדמי תיווך בהיעדר הסכם תיווך נוכח "זעקת ההגינות"

עמלת תיווך בעסקת מקרקעין

העוסק בתיווך במקרקעין חייב ברישיון לפי חוק המתווכים במקרקעין כתנאי לזכאותו לדמי תיווך. העדר רישיון לא יזכה את המתווך בעמלת תיווך מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט. מי שאין עסקו בתיווך המקרקעין זכאי לעמלת תיווך במידה ויציג הסכם מפורש או במשתמע אודות קיומו של הסכם תיווך. התובע פנה לחברה יזמית (הנתבעת) והציע לה להתקשר בעסקה … המשך קריאת הפוסט עמלת תיווך בעסקת מקרקעין

תיווך עסקת קומבינציה בין קבלן לבין בעל קרקע

זכאות מתווכים לדמי שיווק דירות בפרויקט כפופה לביצוע בפועל של הפרויקט. זכאותם לדמי תיווך צריכה להיות קבועה בהסכם ובאין קביעה, עליהם להוכיח את הסכום לו הם זכאים לטענתם. התובעים תיווכו בין חברה קבלנית – הנתבעת, לבין בעלי קרקע לצורך הקמת פרויקט בנייה רוויה במסגרת חוזה לעסקת קומבינציה שנחתם בין הצדדים. זמן קצר לאחר מכן סיכמו … המשך קריאת הפוסט תיווך עסקת קומבינציה בין קבלן לבין בעל קרקע

מקרקעין – עיסוק בתיווך לעומת תיווך בעיסקת אקראי

האם ניתן להפריד בין פעולות יזמות במקרקעין בגינן ניתן לתבוע לכאורה שכר, לבין פעולות התיווך בגינן לא ניתן לתבוע שכר אלא על ידי מי שעונה על איפיוני חוק המתווכים במקרקעין התשנ"ח – 1996 (להלן: "חוק המתווכים") או – האם תכלית חוק המתווכים לקבוע כללים למי שעיסוקם בתיווך, מבלי שהחוק יחול על מי שמבצע עסקת אקראי … המשך קריאת הפוסט מקרקעין – עיסוק בתיווך לעומת תיווך בעיסקת אקראי