אחריות מנהל תאגיד בעבירות תכנון ובניה

לאחר תיקון 116 לסעיף 254 לחוק התכנון והבניה הוקל נטל האחריות על אורגנים בחברה שבצעה עבירת תכנון ובניה שלא היו אקטיביים בביצוע העבירה.  הם יואשמו רק בעבירה של הפרת חובת הפיקוח ולא בעבירת התכנון והבניה. בקומת עמודים של בניין נבנתה מרפאה, לפי היתר כדין, המרפאה חולקה לשתי יחידות דיור לשימוש למגורים, בעלות מערכות נפרדות, אין … המשך קריאת הפוסט אחריות מנהל תאגיד בעבירות תכנון ובניה