תמ"א 38 והיבטי שימור מבנה

במקרה בו התכנית המפורטת החלה אוסרת על הריסת מבנה ומחייבת את שימורו, לא ניתן לפעול במסלול הריסה ובניה מחדש לפי תמ"א 38. במקרה של תכנית מפורטת המאפשרת את הריסת הבניין בתנאים של שימור ייחודו, כגון של שימור חזיתו, ניתן יהיה לקבל היתר במסלול של בניה והריסה. דיון בבקשה להיתר בנייה להריסה ובניה מחדש, בהתאם להוראות … המשך קריאת הפוסט תמ"א 38 והיבטי שימור מבנה

תכנית שיפור אופי רובע הבורסה ר"ג – האם כוללת עסקי חשפנות ?

הפרשנות הראויה לתכניות החלות על מתחם הבורסה היא כי הן אינן כוללות אפשרות לנהל במקום עסקי מין כלשהם, לרבות עסק של חשפנות לצורך גירוי מיני. בפני שופטת של בית המשפט המנהלי "הורמה להנחתה" סוגיית קיום מועדוני חשפנות "לגירוי מיני" במקום של שינוי אופי הרובע של הבורסה ברמת גן. השופטת כללה בפסק דינה פירוט נרחב של … המשך קריאת הפוסט תכנית שיפור אופי רובע הבורסה ר"ג – האם כוללת עסקי חשפנות ?

היתר בניה והיתר שימוש – סמכויות מוסדות התכנון במתן היתרים בשלבי התכנון השונים

הוועדה המקומית רשאית להתיר שימוש חורג מתכנית מאושרת מקומית או מפורטת –  סעיף 146 לחוק התכנון והבניה. הוועדה המקומית רשאית להתיר שימוש חורג מתכנית מאושרת גם אם מדובר בשימוש החורג מתכנית שבסמכות הוועדה המחוזית, אך  כאשר מדובר בשימוש החורג מתכנית מתאר מחוזית או ארצית הדבר מצריך אישור המועצה הארצית – סעיף 149(א)(4)  לחוק. הוועדה המקומית רשאית להתיר … המשך קריאת הפוסט היתר בניה והיתר שימוש – סמכויות מוסדות התכנון במתן היתרים בשלבי התכנון השונים

החלת מדיניות ציפוף הבניה

בעלי דירות בירושלים שרכשו דירותיהם בהסתמכם על מצב תכנוני קיים בעת הרכישה הגישו התנגדויות לתכנית מתאר מקומית מפורטת המגדילה את היקף הבניה בשתי חלקות צמודות שאוחדו למגרש אחד לבניית 7 קומות מגורים בצירוף קומה טכנית ושתי קומות מרתף כאשר סך שטחי הבניה העיקריים על פי התכנית מגיע כדי 235% משטח המגרש. זאת, במקום המצב הקיים … המשך קריאת הפוסט החלת מדיניות ציפוף הבניה