בטיחות בעבודה באתר בניה- עבירות וענישה

הנאשמת, חברה קבלנית לבניין, הואשמה בעקבות ביקור של מפקחי עבודה באתר הבניה (ינואר 2017) והורשעה על פי הודאתה (מאי 2019) בעבירות הבאות על פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל-1970, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988, תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999. הבעלים ומנהל החברה נאשם והורשע בכך שלא נקט אמצעים סבירים ונאותים למניעת העבירות והליקויים … המשך קריאת הפוסט בטיחות בעבודה באתר בניה- עבירות וענישה

שמאות ליקויי בניה

שמאי המקרקעין אינו חייב להיות מהנדס אזרחי בהכשרתו. התובעים רכשו דירת גן עם חצר צמודה גדולה, לפני קבלת היתר הבניה,  ושלמו את תמורתה במחיר גבוה המבטא את מיוחדותה של הדירה. במהלך הבניה התגלה לתובעים כי בחצר הצמודה מוקמו 5 שוחות ביוב מרכזיות המפריעות לנראות ולשימוש בחצר באופן תמידי וגורמות לירידת ערך משמעותית, לצמצום שטח החצר … המשך קריאת הפוסט שמאות ליקויי בניה

שוויוניות בחיוב בהיטל סלילה

היטל סלילה מתגבש בעת סלילת הכביש. לא ניתן לתת פטור בגינו לבעלים בעת הסלילה ולאחר מכן לחייב בעלים אחר. תביעה להשבת היטל סלילה שנגבה מהתובעים ע"י הרשות המקומית- הנתבעת. בבואם לרכוש את הנכס התובעים ראו מצב של רחובות סלולים בצדי הבית הנרכש. הנתבעת אישרה לתובעים שבמועד רכישתם לא היו חובות חלים על הנכס הנרכש ובכלל … המשך קריאת הפוסט שוויוניות בחיוב בהיטל סלילה

יחוס תמורה ממכירת מקרקעין הכוללים דירת מגורים (חישוב ליניארי מוטב)  וזכויות בניה נוספות (חישוב רגיל מש"ח)

הסכם שיתוף שנערך בסמוך ועובר למכירה לא יתמוך בייחוס תמורה למוכרים  שלא לפי הבעלות הרשומה שכן תכליתו הינה הפחת המס. ערר בפני ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963 בבית המשפט המחוזי. העוררים- שלושה בעלי זכויות במקרקעין העלו את סוגיית ייחוס התמורה ממכירת מקרקעין הכוללים דירת מגורים וזכויות בניה נוספות בגין דירת המגורים … המשך קריאת הפוסט יחוס תמורה ממכירת מקרקעין הכוללים דירת מגורים (חישוב ליניארי מוטב)  וזכויות בניה נוספות (חישוב רגיל מש"ח)

אחריות קבלן לבטיחות באתר הבניה

על הקבלן לפקח על אתר הבניה כראוי, לדאוג שיהיה בטיחותי עבור מבקרים, להתריע בפני מפגעים במקום באמצעות שילוט מתאים. הנתבעת, חברה קבלנית, בצעה עבודות ניקיון יסודי של בניין דירות לקראת אכלוסו לרבות בשפיכת מים רבים בחדר המדרגות. התובע, עובד חברת כבלים הגיע לבניין כדי לבצע את מלאכתו בהתקנת תשתיות לויין של מעסיקתו חברת הכבלים. בשעה … המשך קריאת הפוסט אחריות קבלן לבטיחות באתר הבניה

היטל שצ"פ

היטל שצ"פ יוטל גם על בנייה חדשה וגם על בניין קיים אם השצ"פ מיועד לשמש אותו ומצוי במרחק סביר ממנו. חברה יזמית הגישה בעירייה בקשה ל"אישור לטאבו" ונענתה בדרישה לפי חוק העזר העירוני לתשלום "היטל שטח ציבורי פתוח". בערעור בפני בית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים טענה החברה העותרת כי לא קמה עילה לחייבה בהיטל שצ"פ … המשך קריאת הפוסט היטל שצ"פ

היטל השבחה בגין היתר לשימוש חורג מהיתר

וועדה מקומית לתכנון ולבניה אינה מוסמכת לגבות היטל השבחה בגין מתן היתר לשימוש חורג מהיתר בניה, להבדיל ממתן היתר לשימוש חורג מתכנית. האם מתן היתר לשימוש חורג מהיתר מהווה "אירוע מס" המקים חבות בהיטל השבחה בהתאם לסעיף 1(א) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965? וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה מחוז ת"א קבלה את העררים של … המשך קריאת הפוסט היטל השבחה בגין היתר לשימוש חורג מהיתר

איחור במסירת דירה מקבלן לרוכש

קבלן יפצה רוכש דירה בשל איחור במסירת דירה לפי הוראות סעיף 5א לחוק המכר (דירות) הגוברות על התניות בחוזה המכר. החברה הקבלנית מוכרת הדירה – הנתבעת מסרה את החזקה בדירה לרוכש- התובע חמישה חודשים ו 22 ימים לאחר מועד המסירה החוזי. דמי שכירות של דירה דומה בגודל ובמיקום הם 5,000 ₪. התובע הגיש תביעה כספית … המשך קריאת הפוסט איחור במסירת דירה מקבלן לרוכש

בקשה להיתר בניה על גג בית משותף

בבקשה להיתר  לבנות בגג בית משותף, שהוא רכוש משותף שלא הוצמד לדירת מבקש ההיתר, יש צורך בחתימת כל בעלי הזכויות, חתימת המבקש בלבד אינה מספקת גם אם הוא נמנה על בעלי הזכויות בגג המשותף וגם אם הוא המציא לבעלי הזכויות האחרים את הבקשה ואלו לא הגיבו.   אחד מבעלי הזכויות בבית משותף הגיש בקשה להיתר … המשך קריאת הפוסט בקשה להיתר בניה על גג בית משותף

יחסי מזמין עבודה וקבלן שיפוצים

קבלן המבצע עבור מזמין עבודה עבודות שיפוץ ובניה בהיקף נרחב- ביצועי וכספי, על פי תכנית וכתב כמויות מטעם מהנדס בנין, ייחשב בד"כ (כפוף לראיות) כנותן שירותי קבלנות.    מזמיני העבודה, בני זוג- התובעים, שכרו את שירותיו של הנתבע, כקבלן שאמור היה לבצע עבודות שיפוצים ובניין אגף נוסף בביתם, כנגד תמורה כספית בת מאות אלפי שקלים, … המשך קריאת הפוסט יחסי מזמין עבודה וקבלן שיפוצים