עגורן – האם הצבתו מחייבת היתר בניה?

עגורן הוא כלי הנדסי ארעי שתפקידו לסייע בעבודות בניין להן ניתן היתר בניה. כשאין בהיתר הבניה הוראות לעניין העגורן, הצבתו, ביסוסו וכד', אזי אין לוועדה המקומית סמכות ליתן צו הריסה מינהלי או צו להפסקת העבודה.  הוועדה המקומית לתכנון ובניה (להלן-"הוועדה") הנפיקה לחברה הקבלנית המבצעת (להלן- "החברה") היתר בניה. לבקשת הוועדה הומצאה לה תכנית "לארגון האתר" … המשך קריאת הפוסט עגורן – האם הצבתו מחייבת היתר בניה?

פיצויים בגין איחור במסירת דירה

חוזה שינויים בדירה צריך לכלול טבלה המפרטת את השינויים והנוקבת במשך העיכוב המשוער במסירת הדירה בגין כל שינוי. עיכובים עקב נסיבות שאינן בשליטת המוכר תיבחנה בראייה אובייקטיבית ועל הקבלן להוכיח קשר בין הנסיבות לבין העיכוב. הסכם וויתור של הקונה בעקבות קבלת פיצוי מוקטן מחמת העיכוב אינו חוקי.  תביעה בבית משפט השלום בגין איחור במסירת דירה … המשך קריאת הפוסט פיצויים בגין איחור במסירת דירה

פיצויים בגין ליקויי בניה

ליקויי נזילות ורטיבות הינן מן החמורים בליקויי הבניה ומצדיקים חיוב בפיצויים בגין עוגמת נפש. אי ציון ליקוי בפרוטוקול מסירת דירה אינו מונע לטעון לאחר מכן לקיום הליקוי.  תביעה לפיצויים בגין ליקויי בניה בדירה אותה רכשו התובעים מהנתבעת – חברה קבלנית. ליקויי הבניה התבטאו בנזילות ופגמים באיטום ובריצוף. הנתבעת מסתמכת על מסמך אישור מסירת הדירה לתובעים. … המשך קריאת הפוסט פיצויים בגין ליקויי בניה

תמ"א 38 הריסה ובניה – תמיכה מול התנגדות

תכנית תמ"א 38 הריסה ובניה תקודם רק בתמיכת 100% של בעלי הזכויות.  בבניין בן שש דירות הגיש יזם בתמיכת בעלי חמש דירות  תכנית שעניינה הריסה ובניה מחדש מכוח תמ"א 38. הועדה המקומית דחתה את התכנית לאחר הפקדתה, לאור התנגדות שהוגשה על-ידי בעלת זכויות בדירה אחת בבית המשותף, המתנגדת לקידום התכנית. בהחלטת הועדה המקומית נקבע שבהתאם … המשך קריאת הפוסט תמ"א 38 הריסה ובניה – תמיכה מול התנגדות

בטיחות בעבודה באתר בניה- עבירות וענישה

הנאשמת, חברה קבלנית לבניין, הואשמה בעקבות ביקור של מפקחי עבודה באתר הבניה (ינואר 2017) והורשעה על פי הודאתה (מאי 2019) בעבירות הבאות על פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל-1970, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988, תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999. הבעלים ומנהל החברה נאשם והורשע בכך שלא נקט אמצעים סבירים ונאותים למניעת העבירות והליקויים … המשך קריאת הפוסט בטיחות בעבודה באתר בניה- עבירות וענישה

שמאות ליקויי בניה

שמאי המקרקעין אינו חייב להיות מהנדס אזרחי בהכשרתו. התובעים רכשו דירת גן עם חצר צמודה גדולה, לפני קבלת היתר הבניה,  ושלמו את תמורתה במחיר גבוה המבטא את מיוחדותה של הדירה. במהלך הבניה התגלה לתובעים כי בחצר הצמודה מוקמו 5 שוחות ביוב מרכזיות המפריעות לנראות ולשימוש בחצר באופן תמידי וגורמות לירידת ערך משמעותית, לצמצום שטח החצר … המשך קריאת הפוסט שמאות ליקויי בניה

שוויוניות בחיוב בהיטל סלילה

היטל סלילה מתגבש בעת סלילת הכביש. לא ניתן לתת פטור בגינו לבעלים בעת הסלילה ולאחר מכן לחייב בעלים אחר. תביעה להשבת היטל סלילה שנגבה מהתובעים ע"י הרשות המקומית- הנתבעת. בבואם לרכוש את הנכס התובעים ראו מצב של רחובות סלולים בצדי הבית הנרכש. הנתבעת אישרה לתובעים שבמועד רכישתם לא היו חובות חלים על הנכס הנרכש ובכלל … המשך קריאת הפוסט שוויוניות בחיוב בהיטל סלילה

יחוס תמורה ממכירת מקרקעין הכוללים דירת מגורים (חישוב ליניארי מוטב)  וזכויות בניה נוספות (חישוב רגיל מש"ח)

הסכם שיתוף שנערך בסמוך ועובר למכירה לא יתמוך בייחוס תמורה למוכרים  שלא לפי הבעלות הרשומה שכן תכליתו הינה הפחת המס. ערר בפני ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963 בבית המשפט המחוזי. העוררים- שלושה בעלי זכויות במקרקעין העלו את סוגיית ייחוס התמורה ממכירת מקרקעין הכוללים דירת מגורים וזכויות בניה נוספות בגין דירת המגורים … המשך קריאת הפוסט יחוס תמורה ממכירת מקרקעין הכוללים דירת מגורים (חישוב ליניארי מוטב)  וזכויות בניה נוספות (חישוב רגיל מש"ח)

אחריות קבלן לבטיחות באתר הבניה

על הקבלן לפקח על אתר הבניה כראוי, לדאוג שיהיה בטיחותי עבור מבקרים, להתריע בפני מפגעים במקום באמצעות שילוט מתאים. הנתבעת, חברה קבלנית, בצעה עבודות ניקיון יסודי של בניין דירות לקראת אכלוסו לרבות בשפיכת מים רבים בחדר המדרגות. התובע, עובד חברת כבלים הגיע לבניין כדי לבצע את מלאכתו בהתקנת תשתיות לויין של מעסיקתו חברת הכבלים. בשעה … המשך קריאת הפוסט אחריות קבלן לבטיחות באתר הבניה

היטל שצ"פ

היטל שצ"פ יוטל גם על בנייה חדשה וגם על בניין קיים אם השצ"פ מיועד לשמש אותו ומצוי במרחק סביר ממנו. חברה יזמית הגישה בעירייה בקשה ל"אישור לטאבו" ונענתה בדרישה לפי חוק העזר העירוני לתשלום "היטל שטח ציבורי פתוח". בערעור בפני בית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים טענה החברה העותרת כי לא קמה עילה לחייבה בהיטל שצ"פ … המשך קריאת הפוסט היטל שצ"פ